• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sektor finansowy jest stałym procesem zmiany oszczędności w kapitał, jaki odbywa się za pośrednictwem inwestorów walutowych i bezstronnych za pomocą instrumentów walutowych. Zupełnie inaczej powiadając rynek pieniężny absorbuje się handlem kapitału, oraz przesunięciem go od inwestorów posiadających go w nadmiarze do tych, którzy go potrzebują. Jednym z typów rynku walutowego jest rynek pieniężny, którego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tu więc lokaty poprzez zastosowanie czeków, weksli, i kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy niż jeden rok oraz wykorzystuje się tu instrumenty finansowe, którymi są akcje, obligacje oraz kredyty długoterminowe – lokaty to też rozwój, wypróbuj Internacjonalizacja MŚP. Są to dwa fundamentalne detale, bez których nie może egzystować rynek pieniężny.

Categories: Biznes

Comments are closed.